Friday , 28 February 2020

Best Jokes Category

Chicken Perparation Joke

Read More »

Pray For A Bike – Interesting Joke

Read More »

Nymphomaniac Joke

Nymphomaniac Joke

Read More »

Nails and Wood – A Good Joke

Nails and wood joke

Read More »

What Happen With The Passing Time ? A Joke

Marriage Joke,

Read More »

Man Like Me – Good Joke

Man like me,good joke,hot joke,real joke,husband joke,wife joke,

Read More »

Two Drunkers Joke

Lot of steps,drunker jokes,drink joke

Read More »